Som en del af persondataloven er det et krav at oplyse om følgende vilkår:

I forbindelse med et medlemskab hos General_Title registrerer vi flg. oplysninger:

• Medlemstype
• Fornavn, mellem- og efternavn
• Adresse, postnummer og by
• Telefonnummer og mailadresse

Anvendelse:

Ovenstående oplysninger anvendes alene i fm. udsendelse af medlemsbladet ”Online magasin” samt til almindelig medlemsadministration, som generering og fremsendelse af: Medlemsopkrævning, velkomstbrev, indkaldelse til Generalforsamling, generel information fra General_Title, nyhedsbreve, kursustilbud. I det omfang et medlem ikke har en mailadresse, fremsendes nævnte pr. brevpost. Oplysningerne om det enkelte medlemskab videregives ikke og anvendes alene internt i organisationen.

Sags oprettelse:

Ved henvendelse via internettet i forbindelse med en konkret sag, eller hvis en henvendelse giver anledning til, at der oprettes en sag, registreres sådanne oplysninger elektronisk og bliver tilføjet/lagt på sagen.

Adgang:

Enkelte medarbejdere/rådgivere hos General_Title har adgang til en liste over registrerede medlemmer og sager. Via et login med et valgfrit tilknyttet kodeord/password har det enkelte medlem adgang til at se/rette egne stamdata samt løbende at få en status over egne sager.

Kræves en sag behandlet i et husleje- eller beboerklagenævn eller hos anden ekstern rådgiver, som f.eks. advokat, skal medlemmet give skriftligt eller elektronisk accept, før en sådan proces igangsættes.

Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med General_Title’s s øvrige korrespondance vedr. en sag.

Ophør:

• Når en sag afsluttes, kan der skriftligt eller elektronisk anmodes om, at få alle sagsakter slettet permanent i General_Title’s registrer.
• Ved opsigelse/ophør af et medlemskab kan der skriftligt eller elektronisk anmodes om, at samtlige arkiverede medlemsdata slettes permanent i General_Title’s registrer.

Med venlig hilsen
General_Title